Khamis, 15 Mac 2012

kiTa bOLos saJa DinDinG itu....

aSSaLamuaLikum w.b.t

Fuhhh...... seTeLah sekian Lamanya memBiarkan bLog ku ini keSepian akHirnya Dapat juGa membUat Satu LaGi Coretan untuk KaLi ini...aLHamduLLiLah masih Diberi kesemPatan untuk meneruSkan Lagi peRjaLanan ini meskipun peLBaGai RintanGan serTa ujian yanG teLah Di Diberikan taPi maSih mampu menGharunGinya DenGan Senyuman...hehehe..... 

Syukur atas PeLBaGai Nikmat yang teLah Diberikan....

Pesat merupakan saLah satu aktiviti Rutin paDa maLam Rabu untuk kesuLuruhan PeLajar KTD... Ianya merupakan salah satu batu LonCatan untuk meneruskan Lagi perjuanGaan RasuLLuLah s.a.w waLaupun Dari aspek Lain Ramai yang memanDanGnya seBagai satu perkaRa yang bIasa Sahaja taPi kami menyeDarinya ianya merupakan Satu titik PermuLaan yang Harusnya DiLakukan oLeh umat kini waLaupun beraDa Dimana-mana Sahaja...

DaLam pesat ini kami Diajar BaGaimana henDak menGenal SanG pencipta Dari seGi yanG sanGat menaRik serTa Dapat LaGi menUruskan  perjuangaan murni Nabi kita.... aLhamDuLLilah masih Lagi ditempatkan bersama Daie yang dapat memberikan sokongan Dan pengajaran terasa diri ini masih Banyak kekuRanGannya....

memetik satu kata hamka yang sanGat menarik 

Kata Perangsang dari Pak Hamka (Merantau Ke Deli:71)

"Kerana sudah demikian mestinya hidup itu, habis kesulitan yang satu akan menimpa pula kesulitan yang lain. Kita hanya beristirahat buat sementara, guna mengumpulkan kekuatan untuk menempuh perjuangan yang baru. Sebab itulah maka tak usah kita menangis di waktu mendaki, sebab di balik puncak perhentian pendakian itu, telah menunggu daerah yang menurun. Hanya satu yang akan kita jaga di sana, iaitu kuatkan kaki, supaya jangan tergelincir. Dan tak usah kita tertawa di waktu menurun kerana kita akan menempuh pendakian pula, yang biasanya lebih tinggi dan menggoyahkan lutut daripada pendakian dahulu. Dan barulah kelak di akhir sekali, akan berhenti pendakian dan penurunan itu, di satu padang yang luas terbentang, bernama maut."

(Hamka, Merantau ke Deli:71)


seKaDaR Coretan untuk menenangkan jiwa-jiwa yang sedang gelora...
tiaDa berkenaan DenGan mana-mana pihak....
jumpa Lagi....aSSaLAmuaLikum....